Rozmowa z Magdaleną Wojdyło, menadżerem ds. marketingu i komunikacji Head Polska

Dlaczego HEAD tak chętnie angażuje się w akcję „Droga do Pekao Szczecin Open”?

Magdalena Wojdyło: Nieprzerwanie od kilku lat marka HEAD jest sponsorem turnieju Pekao Szczecin Open. Jest to największy zawodowy turniej w Polsce z tak dużą tradycją i historią. Profesjonalizm i podejście do organizacji turnieju sprawiły, że w momencie gdy pojawił się program dla dzieci „Droga do Pekao Szczecin Open” naturalną koleją rzeczy stało się zaangażowanie HEAD w tę akcję. Program ma na celu wyłonienie najbardziej utalentowanych dzieci, które w przyszłości, miejmy nadzieję, wezmą udział w tym zawodowym turnieju. Rozwój tenisa w Polsce oraz zaangażowanie najmłodszych w tę wyjątkową dyscyplinę jest dla HEAD bardzo ważny. Jako światowy lider w produkcji sprzętu tenisowego, oczywistym dla nas było partnerstwo w tym projekcie i wsparcie najmłodszych w stawianiu pierwszych kroków na korcie.

Jak ważne dla firmy jest rozwijanie tenisowej pasji wśród dzieci?

Popularyzacja tenisa w Polsce i szukanie następców Agnieszki Radwańskiej, Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota jest dla HEAD bardzo ważna. Rozwijanie tenisowej pasji wśród dzieci jest jednym z najważniejszych założeń naszej marki. Tenis jest dyscypliną całoroczną, która oprócz wpływania i poprawiania zdrowia fizycznego, pozwala również na rozwinięcie takich cech jak punktualność, odpowiedzialność, dyscyplina czy praca w zespole.

Jak istotne dla młodego zawodnika jest uczestniczenie w takim programie. Jak mocno udział w tak zorganizowanej grupie i akcji może wpłynąć na rozwój jego tenisowych umiejętności?

Stawianie pierwszych kroków na korcie pod okiem wyszkolonej i profesjonalnej kadry jest dla młodego zawodnika bardzo ważne, gdyż ma wpływ na jego technikę oraz kształtuje charakter. Akcja „Droga do Pekao Szczecin Open” zapewnia fachową opiekę trenerów, co w przyszłości na pewno przyniesie korzyści dzieciom, które wzięły udział w programie, bez względu na to czy wybiorą rekreacyjną czy profesjonalną karierę.

Jakie inne inicjatywy tego typu wspiera Head?

Od wielu lat marka HEAD, poprzez globalny program Team HEAD, wspiera młodych tenisistów w drodze na ich tenisowy szczyt. Jest to program sponsoringowy, przeznaczony dla czołowych zawodników w wieku od 11–12 do 18 lat. Zaopatrując młodych zawodników w najlepszy sprzęt tenisowy, pomagamy spełniać ich tenisowe marzenia. Mamy nadzieję, że program „Droga do Pekao Szczecin Open” wyłoni utalentowanych zawodników, których następnie będziemy mogli wspierać dzięki programowi Team HEAD.

Rozmawiał Maciej Żmudzki

Udostępnij ten post!